Com combinar objectes per crear-ne de nous


Mireu quin invent més útil! Aquest fantàstic carro de la compra "tunejat" va ser inventat per una mestra d'Ed. Infantil que s'havia de desplaçar d'una classe a una altra per fer psicomotricitat -fet que de ben segur també passa a més d'un-. 

Quan estem fora de l’aula ens podem trobar que algun dels nostres alumnes d'Educació Infantil tingui mocs, s’embruti tocant alguna cosa o bé hagi d’anar a fer pipí. En aquests casos, el que solem fer és carregar tot el que necessitem a sota del braç o fer que els propis alumnes ens ajudin a portar les coses. Per a solucionar aquestes situacions, la creativitat d'aquesta mestra va anar més enllà i va optar per combinar diferents objectes, de manera que li solucionés les possibles situacions esmentades cada cop que havia d’anar a l’aula de psicomotricitat. Aquest invent ha permès a aquesta mestra carregar dins del carro els materials que necessitava i, a més a més, les capses exteriors li ofereixen la comoditat de tenir mocadors, tovalloletes humides o paper de wàter en el moment que ho necessiti. 

La creació de nous objectes, com aquest cas del carro, neix de la necessitat de resoldre problemes o situacions del dia a dia. En aquests casos, la nostra ment pateix una "desestructuració". La nostra ment, per tornar-se a "reestructurar", cerca possibles solucions que donin resposta al problema o conflicte, pensant múltiples respostes. Ser creatius implica anar més enllà d'allò que ens és conegut i acceptat per la societat a l'hora de donar possibles solucions. Per a ser creatius cal deixar volar la imaginació i alliberar la nostra ment de tot el que és considerat convencional i analitzar després la viabilitat de cadascuna de les solucions.

Ser creatius implica tenir una ment inquieta, una ment que experimenta lliurement (recordeu que els més creatius sempre han estat els infants d'Ed. Infantil, perquè no s'autolimiten). Fer indagacions, experimentar, fer hipòtesis i contrastar-les, combinar diferents elements -per molt diferents que siguin entre ells-, connectar funcions d’objectes coneguts per a buscar-los altres possibles usos...això és ser creatiu.

IDEA CLAU 1: COMBINAR OBJECTES CONEGUTS POT SER UNA MANERA DE TENIR IDEES CREATIVES O, SI MÉS NO, D’ENTRENAR AQUESTA HABILITAT.

Imaginació, creativitat i innovació, són paraules sinònimes?

La imaginació és la font de la nostra creativitat, però imaginació i creativitat no són el mateix.

La imaginació és la capacitat de concebre en la ment coses que no se’ns presenten amb els sentits. Per exemple: podem imaginar un ós polar vestit de ballarina. Aquesta imatge no l’hem viscuda mai (esperem!), és per tant fruit de la nostra imaginació.

creativitatLa creativitat va un pas més enllà de la imaginació. El que imaginem a la nostra ment pot no tenir conseqüències pel món. La creativitat si les té. Ser creatiu implica fer alguna cosa. Dir que una persona és creativa indica que produeix quelcom de forma activa i deliberada. Les persones no són creatives en abstracte, són creatives en alguna cosa: en matemàtiques, en literatura, en enginyeria, en música, en els negocis, etc. La creativitat és per tant la imaginació aplicada.

Què és doncs la innovació? La innovació és el procés de dur a la pràctica idees noves. És la creativitat aplicada. Per definició, la innovació suposa sempre presentar quelcom nou, o millorat, o ambdues coses.

Què s'entén per creativitat?

creativitatDe definicions n’hi ha tantes com autors s’hi dediquen. Ara bé, d’aquestes podem extreure alguns punts on la majoria dels autors coincideixen: La creativitat implica..
-       La producció d’idees,
-       La resolució de problemes
-       O l’elaboració de productes per part d’un individu, de forma original i aconseguint una acceptació final.

I vosaltres, què en penseu?