APLICACIÓ D’UNA TÈCNICA CREATIVA: ANÀLISI MORFOLÒGICEn aquest article us proposem l’ús d’una tècnica creativa. La tècnica del Anàlisi morfològic serveix per generar diferents possibles idees sobre diversos atributs d’un tema que vulguem tractar.  La tècnica requereix fer un llistat dels atributs que es volen treballar. A partir d’aquí, la tècnica consisteix en la combinació de les diferents idees de cada apartat per establir-ne relacions entre aquestes.
Serveix per solucionar problemes anant més enllà de les solucions convencionals, però també per entrenar la ment en altres situacions (com en l’exemple que proposem).

L’exemple que plantegem és escriure una historieta combinant a l’atzar diferents elements escollits en un quadre de doble entrada.
En aquest cas els atributs són: temàtica del conte, personatge principal, un personatge famós, l’ambient -lloc on passa la història-, un objecte important en el conte i un mitjà de transport.  Aquests ítems s’anoten en un quadrant on s’hi van posant diferents opcions per a cada atribut.


Quadrant de mostra:

TEMÀTICA
PERSONATGE
PRINCIPAL
PERSONATGE
FAMÓS
AMBIENT
OBJECTE
TRANSPORT
Ficció
Un cavaller
Caputxeta Vermella
Bosc
Un llibre
Amb cotxe
Fantasia
Una esportista
Els 3 porquets
Platja
Una maleta
A cavall
Amor
Un superheroi
La Sireneta
Ciutat
Una fruita
A peu
Dramàtic
Una nena
En Tabalet
Parc d’atraccions
Una flor
Amb patinet
Terror
Un rei
El llop
Poble
Xocolata
Amb helicòpter
De misteri
Una karateka
En Patufet
Muntanya
Uns prismàtics
Amb globus
D’aventura
Una cabra
Els 7 nans
Selva
Una brúixola
Nadant

A partir d’aquí, per mitjà de l’atzar (a través d’assignar un número i dir-lo a l’atzar, a través de tirar el dau...) surten escollides una opció per a cada atribut. Com ara:

TEMÀTICA
PERSONATGE
PRINCIPAL
PERSONATGE
FAMÓS
AMBIENT
OBJECTE
TRANSPORT
Ficció
Un cavaller
Caputxeta Vermella
Bosc
Un llibre
Amb cotxe
Fantasia
Una esportista
Els 3 porquets
Platja
Una maleta
A cavall
Amor
Un superheroi
La Sireneta
Ciutat
Una fruita
A peu
Dramàtic
Una nena
En Tabalet
Parc d’atraccions
Una flor
Amb patinet
Terror
Un rei
El llop
Poble
Xocolata
Amb helicòpter
De misteri
Una karateka
En Patufet
Muntanya
Uns prismàtics
Amb globus
D’aventura
Una cabra
Els 7 nans
Selva
Una brúixola
Nadant

A partir d’aquí, ja tindríem els elements principals que hauria de contenir la història. Només caldria, doncs, deixar lliure la ment per tal d’acabar escrivint una història ben emocionant!


A més a més...

En aquest vídeo podeu veure com s’utilitza la tècnica creativa de l’Anàlisi morfològic per trobar solucions a la contaminació per part dels vehicles.