Pomovem la curiositat i la motivació de l’alumnat.


La curiositat, la motivació, les inquietuds, les passions de la persona estimulen a la ment i la fan més productiva.

La curiositat i la motivació de les persones és la que mou la ment -la fa pensar, actuar, decidir, indagar, provar, comprovar, combinar elements, extreure conclusions, buscar...-. El fet que la ment estigui activa és el que permet construir xarxes de coneixements a través d’experiències, de vivències, de resultats aconseguits, d’informacions, de reflexions, etc. Aquestes xarxes són les que ens ajudaran en situacions posteriors a partir d’aquests coneixements per anar millorant i ampliant aquestes estructures mentals.

Una de les formes d’afavorir-ho és mitjançant exercicis on es plantegin reptes, ja que els provoca interès, motivació i ganes d’anar a més.

Per exemple, que dibuixin tot el que se’ls passi per la ment utilitzant només 8 línies; intentar fer tots els moviments possibles emprant només les cames; anomenar totes les coses que es pot fer amb una capsa de cartró; anomenar paraules que no tinguin la lletra “E” durant un minut; entre tantes altres.

La imatge de FRATO ens mostra nens experimentant, expressant-se a través del dibuix, manipulant fang per descobrir-ne les propietats i possibilitats, nens que descobreixen les seves habilitats motrius, una nena investigant els moviments d’una barca en un toll d’aigua... Això és el que hem de promoure a les aules.

Cal ensenyar als alumnes a pensar per ells mateixos, a tenir una ment inquieta que indaga i experimenta, una ment curiosa.

Afavorim l'entorn creatiu a l'aula!


Per tal que els alumnes puguin desenvolupar la seva habilitat creativa, cal que es trobin davant d’un entorn que ho propiciï. Aquest ambient ha de generar confiança en l’alumne per tal que s’animi a provar, experimentar, manipular, combinar...

Com afavorir un entorn creatiu en les aules?

L’ambient de l’aula ha de respectar les diversitats de pensaments, idees, propostes, judicis... de tots i cada un dels alumnes.

Així doncs, s’ha de respectar el pensament divergent. Aquest tipus de pensament està vinculat amb l’observació de la realitat des de diverses perspectives -intel·ligències múltiples- per tal de poder-les contrarestar.

A més a més, cal:
  • No emetre judicis abans d’hora sobre les seves accions o idees,
  • Utilitzar procediments flexibles i metodologies variades a l’aula,
  • Valorar l’error com una forma d’aprenentatge,
  • Plantejar activitats obertes, de múltiples respostes,
  • No quedar-se amb les primeres respostes/idees, sinó anar més enllà,
  • Promoure la imaginació
  • Treballar en equip per exposar coneixements, experiències i aprenentatges,
  • Etc.
Si en voleu saber més, la pàgina web Innovation Excellence ha publicat un article amb 30 maneres per estimular i promoure la creativitat a les aules dels centres educatius, podeu consultar l’article sencer al seu lloc web aquí.

La creativitat, una habilitat més en les persones.


Hola amics! Al llarg dels pròxims mesos anirem veient com promoure i afavorir la creativitat pròpia i, a la vegada, transportar aquesta forma de pensar i de viure als alumnes, així que... comencem amb la primera entrada:

1.-La creativitat, una habilitat més en les persones.

Totes les persones disposem de l’habilitat creativa. Pel sol fet de ser humà, ja s’és creatiu. Aquesta habilitat està relacionada amb qualsevol aspecte i/o àmbit de la vida quotidiana. L’art, el teatre, l’escriptura, són obres pròpies de la creativitat, al igual que la perruqueria, la cuina... Qualsevol acció que generi canvi, implica i necessita d’aquesta habilitat present en les persones.

La creativitat és una habilitat pròpia de les persones però que cal estimular-la, entrenar-la i desenvolupar-la al màxim per tal de no perdre-la o frenar-la.

La societat està constituïda per persones. La societat evoluciona, així doncs, les persones generen canvis. Aquesta habilitat implica acceptar que els canvis estan relacionats amb la creativitat. Transformar, reciclar, imaginar, experimentar, provar... són accions necessàries per al canvi, és a dir, per a l’habilitat creativa.
Per ser creatiu cal produir canvis i creure en aquests.

Ser creatiu, però, no és fàcil. Cada persona s’enfronta a una sèrie de barreres que dificulten la creativitat en les persones. Les pors a les equivocacions i als canvis, així com la rutina, frenen i disminueixen aquesta habilitat.
Ser creatiu implica anar més enllà del convencional.


Per concloure dir que LA CREATIVITAT ÉS L’HABILITAT D’ASSOCIAR LES IDEES PER TRANSFORMAR LES COSES.